Картови разплащания

Тази политика за картови плащания (наричана по-долу „Политика“) определя правилата и процедурите, управляващи приемането на картови плащания в системата на Борика. Политиката е разработена в съответствие с изискванията на Европейския съюз (ЕС) и има за цел да осигури защитен и ефективен процес на плащане за всички потребители.

Системата на Борика приема плащания с основни международни дебитни и кредитни карти, включително Visa, Mastercard, Maestro. Списъкът с приетите карти може да бъде намерен на уебсайта на Борика.

Сигурност на данните

 1. Криптиране на данни
  Борика използва усъвършенствани технологии за криптиране, за да защити чувствителните данни на потребителите по време на процеса на плащане. Данните се предават чрез SSL (Secure Sockets Layer) връзка и се съхраняват в криптиран вид както в транзит, така и в покой.
 2. Токенизация
  Борика поддържа система за токенизация, която заменя действителния номер на картата (PAN) със специален код, наречен "токен". Този токен се използва за обработка на плащанията, като реалният PAN никога не се съхранява или предава.
 3. PCI DSS съответствие
  Борика е сертифицирана съгласно стандарта за сигурност на платежните карти (PCI DSS), който гарантира, че компанията прилага подходящи мерки за защита на данните на картодържателите и предотвратяване на измами.
 4. Обработка на нарушения
  Борика има установени процедури за откриване и реагиране на потенциални нарушения, свързани със сигурността на данните за плащане. В случай на нарушение, засегнатите потребители ще бъдат информирани съгласно приложимите разпоредби.

Процес на плащане

 1. Избор на метод на плащане
  Потребителите могат да изберат метода на плащане преди финализиране на заявката. Те имат възможност да запазят своите картови данни за бъдещи покупки, ако решат да го направят.
 2. Валидиране на картата
  По време на процеса на плащане Борика валидира картата, за да провери дали е валидна, активна и разполага с достатъчна наличност за извършване на транзакцията. Тази стъпка помага да се предотврати обработката на измамни плащания.
 3. Авторзиране на транзакция
  След валидиране на картата Борика инициира процеса на авторизация на транзакцията. Ако транзакцията е одобрена, тя незабавно се урежда и потребителят получава потвърждение за успешна покупка.
 4. Уреждане и възстановяване на средства
  Ако даден потребител поиска възстановяване на средства за извършена от него транзакция, чрез Борика, той трябва да се свърже с нас по удебен за него начин. Ние обработваме искането за възстановяване на средства и го предаваме на Борика. След това Борика превежда средствата обратно към сметката на потребителя в рамките на определения срок, обикновено 5-7 работни дни.
 5. Отказване на транзакции
  В някои случаи Борика може да откаже транзакция поради проблеми с картата, несъответствия с адреса на фактуриране или други причини. Потребителят ще бъде информиран за отказа и причината зад него.

  Системата на Борика спазва Директивата за правата на потребителите на ЕС, която предоставя защита на купувачите в случай на дефекти на стоките или услуги. Ако даден потребител получи дефектни стоки или услуги, той има право да поиска възстановяване на средствата или замяна от търговеца.

  Тази политика за картови плащания обхваща основните правила и процедури, управляващи приемането на картови плащания в системата на Борика. Политиката е разработена в съответствие с изискванията на ЕС и има за цел да осигури защитен и ефективен процес на плащане за всички потребители.